Godstransport på kysten

Til toppen
04225: Fergetransport mellom Norge og utlandet. Passasjerer og last, etter havn og lastetype 2003K1 - 2020K2
Sist endret
16.09.2020
Kontakt
Liv Torunn Petersen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 382
ltp@ssb.no

Sondre Holm Sandnes, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5602
soh@ssb.no

Måleenhet
Godsmengde (tonn):
tonn
Enheter med gods:
enheter
Enheter uten gods:
enheter
Passasjerer:
personer
Referansetid
Godsmengde (tonn):
Slutten av hvert kvartal
Enheter med gods:
Slutten av hvert kvartal
Enheter uten gods:
Slutten av kvartalet
Passasjerer:
Slutten av hvert kvartal
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
kvartal
Må velges *
havn
lastetype - ferge
retning
forbindelse - ferge
Må velges *

Totalt 4 Valgte 1

kvartal
Må velges *

Totalt 70 Valgte 1


Totalt 35 Valgte 0

Valgfri variabel
lastetype - ferge

Totalt 13 Valgte 0

Valgfri variabel
retning

Totalt 2 Valgte 0

Valgfri variabel
forbindelse - ferge

Totalt 7 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Før 2019 ble stein lastet i Svelgen (Bremanger) rapportert som annen våtbulk.
Tall for 1.-3. kvartal 2019 ble oppdatert for noen havner 30. juli 2020.
Fra og med 1. kvartal 2020 er Kvinesdal inkludert i statistikken.

Brukerveiledning for statistikkbanken