Godstransport på kysten

04225: Fergetransport mellom Norge og utlandet. Passasjerer og last, etter havn og lastetype 2003K1 - 2019K3
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

havn

Totalt 34 Valgte

Søk

lastetype - ferge

Totalt 13 Valgte

Søk

retning

Totalt 2 Valgte

Søk

forbindelse - ferge

Totalt 7 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 67 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
12.12.2019
Kontakt
Liv Torunn Petersen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 382
ltp@ssb.no

Sondre Holm Sandnes, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5602
soh@ssb.no

Måleenhet
Godsmengde (tonn):
tonn
Enheter med gods:
enheter
Enheter uten gods:
enheter
Passasjerer:
personer
Referansetid
Godsmengde (tonn):
Slutten av hvert kvartal
Enheter med gods:
Slutten av hvert kvartal
Enheter uten gods:
Slutten av kvartalet
Passasjerer:
Slutten av hvert kvartal
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Farsund Havn ikke med fra 2008. Hammerfest Havn KF med fra 2010. Store Norske Spitsbergen Grubeselskap AS med fra 2. kvartal 2011. Omfatter ikke 10 fots containere. Sauda ships er med fra 1. kvartal 2016
Rettelse: Tall for 3. kvartal 2015 kom inn som Sverige - Østersjøen , skal være Sverige - Nordsjøen
Tall for 1. kvartal 2017 kan ikke forekomme for NOSVG Stavanger for lastetypene 'Veigående kjøretøy til godstransport og medfølgende tilhengere' og 'Godstilhengere og semitrailere uten trekkvogn'.
Tall for 1.-3. kvartal 2016 ble rettet 17. januar 2017.

Brukerveiledning for statistikkbanken