Godstransport på kysten

04225: Fergetransport mellom Norge og utlandet. Passasjerer og last, etter havn og lastetype 2003K1 - 2020K1
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

havn

Totalt 35 Valgte

Søk

lastetype - ferge

Totalt 13 Valgte

Søk

retning

Totalt 2 Valgte

Søk

forbindelse - ferge

Totalt 7 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 69 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
23.06.2020
Kontakt
Liv Torunn Petersen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 382
ltp@ssb.no

Sondre Holm Sandnes, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5602
soh@ssb.no

Måleenhet
Godsmengde (tonn):
tonn
Enheter med gods:
enheter
Enheter uten gods:
enheter
Passasjerer:
personer
Referansetid
Godsmengde (tonn):
Slutten av hvert kvartal
Enheter med gods:
Slutten av hvert kvartal
Enheter uten gods:
Slutten av kvartalet
Passasjerer:
Slutten av hvert kvartal
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Før 2019 ble stein lastet i Svelgen (Bremanger) rapportert som annen våtbulk.
Tall for 1.-3. kvartal 2019 ble oppdatert for noen havner 30. juli 2020.
Fra og med 1. kvartal 2020 er Kvinesdal inkludert i statistikken.

Brukerveiledning for statistikkbanken