Godstransport på kysten

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

04225: Fergetransport mellom Norge og utlandet. Passasjerer og last, etter havn og lastetype 2003K1 - 2023K4

Liv Torunn Petersen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 382
14.03.2024 08:00
Godsmengde (tonn):
tonn
Enheter med gods:
enheter
Enheter uten gods:
enheter
Passasjerer:
personer
Godsmengde (tonn):
Slutten av hvert kvartal
Enheter med gods:
Slutten av hvert kvartal
Enheter uten gods:
Slutten av kvartalet
Passasjerer:
Slutten av hvert kvartal
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 4

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2003K1 , 2003K2 , 2003K3 ,

Valgt 1 av totalt 84

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Fredrikstad (Borg) , Moss , Oslo ,

Valgt 0 av totalt 36

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Veigående kjøretøy til godstransport og medfølgende tilhengere , Personbiler , Busser ,

Valgt 0 av totalt 13

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 2

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Norge , Storbritannia , Danmark ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Før 2019 ble stein lastet i Svelgen (Bremanger) rapportert som annen våtbulk. Fra og med 1. kvartal 2020 er Kvinesdal inkludert i statistikken. Fra og med 1. kvartal 2021 inkluderer Kristiansand havn, Mandal havn og Båly (Lindesnes) i statistikken Fra og med 1. kvartal 2023 er Kragerø havn inkludert i statistikken. Fra og med 2022 er Lyngdal slått sammen med Farsund (Listerhavnene).