Godstransport på kysten

Til toppen

04225: Fergetransport mellom Norge og utlandet. Passasjerer og last, etter havn og lastetype 2003K1 - 2021K3

Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2003K1 , 2003K2 , 2003K3 ,

Valgt 1 av totalt 75

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Fredrikstad (Borg) , Moss , Oslo ,

Valgt 0 av totalt 35

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Veigående kjøretøy til godstransport og medfølgende tilhengere , Personbiler , Busser ,

Valgt 0 av totalt 13

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 2

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Før 2019 ble stein lastet i Svelgen (Bremanger) rapportert som annen våtbulk. Tall for 1.-3. kvartal 2019 ble oppdatert for noen havner 30. juli 2020. Fra og med 1. kvartal 2020 er Kvinesdal inkludert i statistikken. Fra og med 1. kvartal 2021 inkluderer Kristiansand havn, Mandal havn og Båly (Lindesnes) i statistikken