Skatt for selskaper

Til toppen

04213: Skipsaksjeselskaper. Skattepliktig inntekt og utligna skatter 1996 - 2019

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1996 , 1997 , 1998 ,

Valgt 1 av totalt 24

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Aksjeselskap skattlagde etter §§8-10 til 8-19 i skattelova Etterskotspliktige likna etter særreglane i skattelova §§ 8-10 til 8-19. Talet på skattytarar er etterskotspliktige som har fått utlikna skatt før eventuelle frådrag i skatt. Frå og med inntektsåret 2000 er tonnasjeskatten redusert for fartøy som har miljødeklarasjon.