Skatt for selskaper

04213: Skipsaksjeselskaper. Skattepliktig inntekt og utligna skatter 1996 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 22 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
21.12.2018
Kontakt
Samuel Abonyo, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 495
abo@ssb.no

Sigurd Nilsen Ervik, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 467
snk@ssb.no

Måleenhet
Skattepliktig inntekt (mill. kr):
mill. kr
Sum utligna skatt (mill. kr):
mill. kr
Inntektsskatt (mill. kr):
mill. kr
Tonnasjeskatt (mill. kr):
mill. kr
Fradrag i skatt (mill. kr):
mill. kr
Selskaper i skatteposisjon:
selskaper
Referansetid
Skattepliktig inntekt (mill. kr):
31.12.
Sum utligna skatt (mill. kr):
31.12.
Inntektsskatt (mill. kr):
31.12.
Tonnasjeskatt (mill. kr):
31.12.
Fradrag i skatt (mill. kr):
31.12.
Selskaper i skatteposisjon:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Aksjeselskap skattlagde etter §§8-10 til 8-19 i skattelova
Etterskotspliktige likna etter særreglane i skattelova §§ 8-10 til 8-19. Talet på skattytarar er etterskotspliktige som har fått utlikna skatt før eventuelle frådrag i skatt. Frå og med inntektsåret 2000 er tonnasjeskatten redusert for fartøy som har miljødeklarasjon.

Brukerveiledning for statistikkbanken