Skatt for selskaper

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

04213: Skipsaksjeselskaper. Skattepliktig inntekt og utligna skatter 1996 - 2022

Caroline Wang Paulsen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 410
Susanna Børdal, Statistisk sentralbyrå
+47 99 08 44 39
18.12.2023 08:00
Skattbar inntekt (mill. kr):
mill. kr
Sum utlignet skatt (mill. kr):
mill. kr
Inntektsskatt (mill. kr):
mill. kr
Tonnasjeskatt (mill. kr):
mill. kr
Fradrag i skatt (mill. kr):
mill. kr
Selskaper i skatteposisjon:
selskaper
Skattbar inntekt (mill. kr):
31.12.
Sum utlignet skatt (mill. kr):
31.12.
Inntektsskatt (mill. kr):
31.12.
Tonnasjeskatt (mill. kr):
31.12.
Fradrag i skatt (mill. kr):
31.12.
Selskaper i skatteposisjon:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 6

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1996 , 1997 , 1998 ,

Valgt 1 av totalt 27

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Aksjeselskap skattlagt etter §§ 8-10 til 8-19 i skatteloven. Etterskuddspliktige lignet etter særreglene i skatteloven §§ 8-10 til 8-19. Tallet på skattytere er etterskuddspliktige som har fått utlignet skatt eller har fradrag i skatt. Fra og med inntektsåret 2000 er tonnasjeskatten redusert for fartøy som har miljødeklarasjon.