Lønn

Til toppen

04207: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i helseforetakene, etter kjønn og stillingsgruppe (avslutta serie) 2001 - 2004

Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Månedsfortjenesten omfatter ikke overtidsgodtgjørelse.