04207: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i helseforetakene, etter kjønn og stillingsgruppe (avslutta serie) 2001 - 2004
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

stillingsgruppe

Totalt 4 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
17.03.2005
Kontakt
Harald Lunde, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 313
hlu@ssb.no

Måleenhet
Ansatte med i undersøkelsen:
personer
Månedslønn (kr):
kr
Avtalt månedslønn (kr):
kr
Uregelmessige tillegg (kr):
kr
Overtidsgodtgjørelse (kr):
kr
Referansetid
Ansatte med i undersøkelsen:
Oktober/desember måned
Månedslønn (kr):
Oktober/desember måned
Avtalt månedslønn (kr):
Oktober/desember måned
Uregelmessige tillegg (kr):
Oktober/desember måned
Overtidsgodtgjørelse (kr):
Oktober/desember måned
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Månedsfortjenesten omfatter ikke overtidsgodtgjørelse.

Brukerveiledning for statistikkbanken