Bruk av IKT i kommunene og fylkeskommunene (opphørt)

04197: Årsak til avvik mellom faktisk og ønsket båndbredde på kommunenes nettilknytning (prosent) (F) (avslutta serie) 2002
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 19 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
00031013 10:00
Kontakt
Kjell Lorentzen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5501
kjl@ssb.no

Måleenhet
Ønsket båndbredde er ikke utbygd i kommunen:
prosent
Ønsket båndbredde er for dyr:
prosent
Andre årsaker:
prosent
Referansetid
Ønsket båndbredde er ikke utbygd i kommunen:
31.12.
Ønsket båndbredde er for dyr:
31.12.
Andre årsaker:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken