Til toppen

04163: Tannstatus, etter alder (F) (avslutta serie) 1985 - 2016

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
alder
Må velges *
region
Må velges *

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 3

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1985 , 1986 , 1987 ,

Valgt 1 av totalt 32

alder

Må velges *

Valgt 0 av totalt 3

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 01 Østfold (-2019) , 02 Akershus (-2019) , 03 Oslo ,

Valgt 0 av totalt 19

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Kilde til og med år 2000: Statens helsetilsyn. Tannhelsetjenesten i Norge, Årsmelding.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
statistikkvariabel
Andel som ikke har hatt karies (DMFT = 0)
Andel av antall personer registrert/undersøkt i aldersgruppen.
Gjennomsnittlig antall tenner med karieserfaring
Gjennomsnitt av antall personer registrert/undersøkt i aldersgruppen.

Brukerveiledning for statistikkbanken