04163: Tannstatus, etter alder (F) (avslutta serie) 1985 - 2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 19 Valgte

Søk

alder Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 32 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
20.06.2017
Kontakt
Trond Ekornrud, Statistisk sentralbyrå
+47 48 13 70 09
eko@ssb.no

Måleenhet
Andel av årskullet undersøkt (prosent):
prosent
Andel som ikke har hatt karies (DMFT = 0):
prosent
Gjennomsnittlig antall tenner med karieserfaring:
tenner
Referansetid
Andel av årskullet undersøkt (prosent):
31.12.
Andel som ikke har hatt karies (DMFT = 0):
31.12.
Gjennomsnittlig antall tenner med karieserfaring:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Kilde til og med år 2000: Statens helsetilsyn. Tannhelsetjenesten i Norge, Årsmelding.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
15 Møre og Romsdal
1.1. 2019 ble kommunen 1567 Rindal flyttet fra Møre og Romsdal til Trøndelag. 1.1.2020 ble kommunen 1571 Halsa flyttet fra Møre og Romsdal til Trøndelag. 1.1.2020 ble kommunen 1444 Hornindal flyttet fra Sogn og Fjordane til Møre og Romsdal.
18 Nordland
1.1.2020 ble kommunen 1852 Tjeldsund flyttet fra Nordland til Troms og Finnmark.
statistikkvariabel
Andel som ikke har hatt karies (DMFT = 0)
Andel av antall personer registrert/undersøkt i aldersgruppen.
Gjennomsnittlig antall tenner med karieserfaring
Gjennomsnitt av antall personer registrert/undersøkt i aldersgruppen.

Brukerveiledning for statistikkbanken