Tannhelsetenesta

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

04163: Tannstatus, etter alder (F) (avslutta serie) 1985 - 2016

Trond Ekornrud, Statistisk sentralbyrå
+47 48 13 70 09
20.06.2017 08:00
Andel av årskullet undersøkt (prosent):
prosent
Andel som ikke har hatt karies (DMFT = 0):
prosent
Gjennomsnittlig antall tenner med karieserfaring:
tenner
Andel av årskullet undersøkt (prosent):
31.12.
Andel som ikke har hatt karies (DMFT = 0):
31.12.
Gjennomsnittlig antall tenner med karieserfaring:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1985 , 1986 , 1987 ,

Valgt 1 av totalt 32

Må velges

Valgt 0 av totalt 3

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 01 Østfold (-2019) , 02 Akershus (-2019) , 03 Oslo ,

Valgt 0 av totalt 19

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kilde til og med år 2000: Statens helsetilsyn. Tannhelsetjenesten i Norge, Årsmelding.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.

statistikkvariabel

Andel som ikke har hatt karies (DMFT = 0)

Andel av antall personer registrert/undersøkt i aldersgruppen.

Gjennomsnittlig antall tenner med karieserfaring

Gjennomsnitt av antall personer registrert/undersøkt i aldersgruppen.