04163: Tannstatus, etter alder (F) (avslutta serie) 1985 - 2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 19 Valgte

Søk

alder Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 32 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
20.06.2017
Kontakt
Trond Ekornrud, Statistisk sentralbyrå
+47 48 13 70 09
eko@ssb.no

Måleenhet
Andel av årskullet undersøkt (prosent):
prosent
Andel som ikke har hatt karies (DMFT = 0):
prosent
Gjennomsnittlig antall tenner med karieserfaring:
tenner
Referansetid
Andel av årskullet undersøkt (prosent):
31.12.
Andel som ikke har hatt karies (DMFT = 0):
31.12.
Gjennomsnittlig antall tenner med karieserfaring:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Kilde til og med år 2000: Statens helsetilsyn. Tannhelsetjenesten i Norge, Årsmelding.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
statistikkvariabel
Andel som ikke har hatt karies (DMFT = 0)
Andel av antall personer registrert/undersøkt i aldersgruppen.
Gjennomsnittlig antall tenner med karieserfaring
Gjennomsnitt av antall personer registrert/undersøkt i aldersgruppen.

Brukerveiledning for statistikkbanken