Potet- og grovfôravlingar

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

04159: Avling per dekar, etter ymse jordbruksvekstar (kg) (F) (avslutta serie) 2002

Berit Bjørlo, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 376
Mona Paulsrud, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 364
15.09.2003 10:00
Kveite:
kg
Bygg:
kg
Havre:
kg
Oljevekstar:
kg
Potet:
kg
Høy:
kg
Kveite:
31.12.
Bygg:
31.12.
Havre:
31.12.
Oljevekstar:
31.12.
Potet:
31.12.
Høy:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 31 Østfold , 03+32 Oslo og Akershus , 03+30 Oslo og Viken (2020-2023) ,

Valgt 0 av totalt 32

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Omfattar dei som søkte om produksjonstilskott. Avlingstal for korn og oljevekstar er prognose per 28.02.2002 frå Norske Felleskjøp. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.

statistikkvariabel

Kveite

Gjeld korn med 15 prosent vatninnhald og oljefrø med 8 prosent vatninnhald.

Bygg

Gjeld korn med 15 prosent vatninnhald og oljefrø med 8 prosent vatninnhald.

Havre

Gjeld korn med 15 prosent vatninnhald og oljefrø med 8 prosent vatninnhald.

Oljevekstar

Gjeld korn med 15 prosent vatninnhald og oljefrø med 8 prosent vatninnhald.

Høy

Omfatter all avling frå eng til slått omrekna via tørrstoff til høy.