Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen

04051: Omsetning fra hovedvirksomhet, etter næringsgruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie) 2000 - 2003

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 4


Valgt 0 av totalt 1

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kun private foretak, statsforetak, statseide foretak, kommunal forretningsdrift og selvstendige kommuneforetak er med.

Brukerveiledning for statistikkbanken