Kommunalt avløp

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

03986: Kommunal avløpsektor, økonomi (mill. kr) (F) (avslutta serie) 1993 - 2002

Tone Smith, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4483
01.04.2004 10:00
Investeringer totalt:
mill. kr
Nvesteringer i ledningsnett:
mill. kr
Investeringer i renseanlegg:
mill. kr
Kostnader totalt:
mill. kr
Driftskostnader:
mill. kr
Kapitalkostnader:
mill. kr
Gebyrinntekter:
mill. kr
Investeringer totalt:
01.01.-31.12.
Nvesteringer i ledningsnett:
01.01.-31.12.
Investeringer i renseanlegg:
01.01-31.12.
Kostnader totalt:
01.01-31.12.
Driftskostnader:
01.01-31.12.
Kapitalkostnader:
01.01-31.12.
Gebyrinntekter:
01.01-31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1993 , 1994 , 1995 ,

Valgt 1 av totalt 10

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0 Hele landet , 01-10 Nordsjøfylkene , 11-20 Resten av landet ,

Valgt 0 av totalt 22

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000