03986: Kommunal avløpsektor, økonomi (mill. kr) (F) (avslutta serie) 1993 - 2002
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk

region

Totalt 22 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 10 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
01.04.2004
Kontakt
Tone Smith, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4483
smt@ssb.no

Måleenhet
Investeringer totalt:
mill. kr
Nvesteringer i ledningsnett:
mill. kr
Investeringer i renseanlegg:
mill. kr
Kostnader totalt:
mill. kr
Driftskostnader:
mill. kr
Kapitalkostnader:
mill. kr
Gebyrinntekter:
mill. kr
Referansetid
Investeringer totalt:
01.01.-31.12.
Nvesteringer i ledningsnett:
01.01.-31.12.
Investeringer i renseanlegg:
01.01-31.12.
Kostnader totalt:
01.01-31.12.
Driftskostnader:
01.01-31.12.
Kapitalkostnader:
01.01-31.12.
Gebyrinntekter:
01.01-31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken