Registrert avgang av store rovdyr

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

03985: Store rovdyr. Tillatt felte og felte dyr under lisensfelling og kvotejakt (F) (avslutta serie) 1993-1994 - 2003-2004

Anne Bakke Skara, Statistisk sentralbyrå
+47 41 29 65 15
Trond Amund Steinset, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 373
11.01.2005 10:00
Lisensjakt på jerv, tillatt felt:
rovdyr
Lisensjakt på jerv, felt:
rovdyr
Kvotejakt på gaupe, tillatt felt:
rovdyr
Kvotejakt på gaupe, felt:
rovdyr
Lisensjakt på jerv, tillatt felt:
01.04-31.03.
Lisensjakt på jerv, felt:
01.04-31.03
Kvotejakt på gaupe, tillatt felt:
01.04-31.03
Kvotejakt på gaupe, felt:
01.04-31.03
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1993-1994 , 1994-1995 , 1995-1996 ,

Valgt 1 av totalt 11

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 31 Østfold , 32 Akershus , 30 Viken (2020-2023) ,

Valgt 0 av totalt 41

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.

region

21 Svalbard

Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.