Bruk av IKT i kommunene og fylkeskommunene (opphørt)

03955: Kommuner, etter type IT-systemer (prosent) (F) (avslutta serie) 2002
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 19 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
07.08.2003
Kontakt
Kjell Lorentzen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5501
kjl@ssb.no

Måleenhet
Elektronisk journalsystem:
prosent
Elektronisk dokumenthåndteringssystem:
prosent
Geografisk informasjonssystem, GIS:
prosent
EDI-meddelelser til/fra andre myndigheter/virksomheters IT-systemerI:
prosent
Digitale signaturer i kommunikasjon med innbyggere/virksomheter:
prosent
Ingen av systemene nevnt over:
prosent
Referansetid
Elektronisk journalsystem:
31.12.
Elektronisk dokumenthåndteringssystem:
31.12.
Geografisk informasjonssystem, GIS:
31.12.
EDI-meddelelser til/fra andre myndigheter/virksomheters IT-systemerI:
31.12.
Digitale signaturer i kommunikasjon med innbyggere/virksomheter:
31.12.
Ingen av systemene nevnt over:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
statistikkvariabel
Elektronisk journalsystem
Elektronisk lagring av saksopplysninger.
Elektronisk dokumenthåndteringssystem
Elektronisk registrering og lagring av skannede eller egenproduserte dokumenter.
Geografisk informasjonssystem, GIS
Visning av temakart m.m. på bakgrunn av adm. opplysninger.
EDI-meddelelser til/fra andre myndigheter/virksomheters IT-systemerI
Forsendelse av strukturerte data - f.eks. fakturaer - i EDIFACT- eller XML-format.

Brukerveiledning for statistikkbanken