Bruk av IKT i kommunene og fylkeskommunene (opphørt)

03953: Kommuner, etter ulike typer informasjon tilgjengelig på hjemmesiden (prosent) (F) (avslutta serie) 2002
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 19 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
06.08.2003
Kontakt
Kjell Lorentzen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5501
kjl@ssb.no

Måleenhet
Informasjon om servicetilbud og innbyggerenes rettigheter/plikter:
prosent
Kommunestyrets sammensetning:
prosent
Sammensetning av utvalg og nemnder:
prosent
Annonsering av møter i kommunestyret:
prosent
Referater/beslutninger fra møter i kommunestyret:
prosent
Orientering om kommune- og lokalplaner:
prosent
Lister over mottatt post:
prosent
Lister over utsendt post:
prosent
Referansetid
Informasjon om servicetilbud og innbyggerenes rettigheter/plikter:
31.12.
Kommunestyrets sammensetning:
31.12.
Sammensetning av utvalg og nemnder:
31.12.
Annonsering av møter i kommunestyret:
31.12.
Referater/beslutninger fra møter i kommunestyret:
31.12.
Orientering om kommune- og lokalplaner:
31.12.
Lister over mottatt post:
31.12.
Lister over utsendt post:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken