Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen

03927: Hovedtall, etter foretakstype og næringshovedgruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie) 2000 - 2001

Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Valgt 0 av totalt 1

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 2

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kun private foretak, statsforetak, statseide foretak, kommunal forretningsdrift og selvstendige kommuneforetak er med.

statistikkvariabel

Produksjonsverdi (mill. kr)

Merverdiavgift er ikke inkludert.

Bearbeidingsverdi (mill. kr)

Merverdiavgift er ikke inkludert.

Totalt kjøp av varer og tjenester (mill. kr)

Merverdiavgift er ikke inkludert.