Næringenes økonomiske utvikling

03924: Bruttoinvesteringer, etter art og næringsundergruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie) 2000 - 2008
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk

næring

Totalt 1 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
23.06.2010
Kontakt
Kaja Sillerud Haugen, Statistisk sentralbyrå
+47 400 20 891
khs@ssb.no

Måleenhet
Foretak:
foretak
Bruttoinvesteringer totalt (mill. kr):
mill. kr
Anskaffelser (mill. kr):
mill. kr
Salg (mill. kr):
mill. kr
Anskaffelser ved finansiell leasing (mill. kr):
mill. kr
Kjøp av tomt (mill. kr):
mill. kr
Eksisterende bygninger og anlegg (mill. kr):
mill. kr
Referansetid
Foretak:
31.12.
Bruttoinvesteringer totalt (mill. kr):
31.12.
Anskaffelser (mill. kr):
31.12.
Salg (mill. kr):
31.12.
Anskaffelser ved finansiell leasing (mill. kr):
31.12.
Kjøp av tomt (mill. kr):
31.12.
Eksisterende bygninger og anlegg (mill. kr):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Kun private foretak, statsforetak, statseide foretak, kommunal forretningsdrift og selvstendige kommuneforetak er med.
statistikkvariabel
Bruttoinvesteringer totalt (mill. kr)
Merverdiavgift er ikke inkludert.
Bruttoinvesteringer totalt (mill. kr)
Anskaffelser (inkludert påkostninger) fratrukket salg.
Anskaffelser (mill. kr)
Merverdiavgift er ikke inkludert.
Anskaffelser (mill. kr)
Nyinvesteringer (inkludert påkostninger) i fysiske driftsmidler
Salg (mill. kr)
Salg av fysiske driftsmidler (salg av tomt er ikke inkludert) Merverdiavgift er ikke inkludert.
Anskaffelser ved finansiell leasing (mill. kr)
Inkludert i tallet for anskaffelser av fysiske driftsmidler.
Kjøp av tomt (mill. kr)
Ikke inkludert i tallet for nyinvesteringer i fysiske driftsmidler. Merverdiavgift er ikke inkludert.
Eksisterende bygninger og anlegg (mill. kr)
Merverdiavgift er ikke inkludert.
Eksisterende bygninger og anlegg (mill. kr)
Investeringene gjelder brukte bygninger og anlegg, og er inkludert i tallet for nyinvesteringer i fysiske driftsmidler

Brukerveiledning for statistikkbanken