Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen
03924: Bruttoinvesteringer, etter art og næringsundergruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie) 2000 - 2008
Sist endret
23.06.2010
Kontakt
Kaja Sillerud Haugen, Statistisk sentralbyrå
+47 400 20 891
khs@ssb.no

Måleenhet
Foretak:
foretak
Bruttoinvesteringer totalt (mill. kr):
mill. kr
Anskaffelser (mill. kr):
mill. kr
Salg (mill. kr):
mill. kr
Anskaffelser ved finansiell leasing (mill. kr):
mill. kr
Kjøp av tomt (mill. kr):
mill. kr
Eksisterende bygninger og anlegg (mill. kr):
mill. kr
Referansetid
Foretak:
31.12.
Bruttoinvesteringer totalt (mill. kr):
31.12.
Anskaffelser (mill. kr):
31.12.
Salg (mill. kr):
31.12.
Anskaffelser ved finansiell leasing (mill. kr):
31.12.
Kjøp av tomt (mill. kr):
31.12.
Eksisterende bygninger og anlegg (mill. kr):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
næring
Må velges *

Totalt 7 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 9 Valgte 1


Totalt 1 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Kun private foretak, statsforetak, statseide foretak, kommunal forretningsdrift og selvstendige kommuneforetak er med.
statistikkvariabel
Bruttoinvesteringer totalt (mill. kr)
Merverdiavgift er ikke inkludert.
Bruttoinvesteringer totalt (mill. kr)
Anskaffelser (inkludert påkostninger) fratrukket salg.
Anskaffelser (mill. kr)
Merverdiavgift er ikke inkludert.
Anskaffelser (mill. kr)
Nyinvesteringer (inkludert påkostninger) i fysiske driftsmidler
Salg (mill. kr)
Salg av fysiske driftsmidler (salg av tomt er ikke inkludert) Merverdiavgift er ikke inkludert.
Anskaffelser ved finansiell leasing (mill. kr)
Inkludert i tallet for anskaffelser av fysiske driftsmidler.
Kjøp av tomt (mill. kr)
Ikke inkludert i tallet for nyinvesteringer i fysiske driftsmidler. Merverdiavgift er ikke inkludert.
Eksisterende bygninger og anlegg (mill. kr)
Merverdiavgift er ikke inkludert.
Eksisterende bygninger og anlegg (mill. kr)
Investeringene gjelder brukte bygninger og anlegg, og er inkludert i tallet for nyinvesteringer i fysiske driftsmidler

Brukerveiledning for statistikkbanken