Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen

03924: Bruttoinvesteringer, etter art og næringsundergruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie) 2000 - 2008

Må velges *

Valgt 1 av totalt 7

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2000 , 2001 , 2002 ,

Valgt 1 av totalt 9


Valgt 0 av totalt 1

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kun private foretak, statsforetak, statseide foretak, kommunal forretningsdrift og selvstendige kommuneforetak er med.

statistikkvariabel

Bruttoinvesteringer totalt (mill. kr)

Merverdiavgift er ikke inkludert.

Bruttoinvesteringer totalt (mill. kr)

Anskaffelser (inkludert påkostninger) fratrukket salg.

Anskaffelser (mill. kr)

Merverdiavgift er ikke inkludert.

Anskaffelser (mill. kr)

Nyinvesteringer (inkludert påkostninger) i fysiske driftsmidler

Salg (mill. kr)

Salg av fysiske driftsmidler (salg av tomt er ikke inkludert) Merverdiavgift er ikke inkludert.

Anskaffelser ved finansiell leasing (mill. kr)

Inkludert i tallet for anskaffelser av fysiske driftsmidler.

Kjøp av tomt (mill. kr)

Ikke inkludert i tallet for nyinvesteringer i fysiske driftsmidler. Merverdiavgift er ikke inkludert.

Eksisterende bygninger og anlegg (mill. kr)

Merverdiavgift er ikke inkludert.

Eksisterende bygninger og anlegg (mill. kr)

Investeringene gjelder brukte bygninger og anlegg, og er inkludert i tallet for nyinvesteringer i fysiske driftsmidler

Brukerveiledning for statistikkbanken