Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

03924: Bruttoinvesteringer, etter art og næringsundergruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie) 2000 - 2008

Kaja Sillerud Haugen, Statistisk sentralbyrå
+47 400 20 891
23.06.2010 10:00
Foretak:
foretak
Bruttoinvesteringer totalt (mill. kr):
mill. kr
Anskaffelser (mill. kr):
mill. kr
Salg (mill. kr):
mill. kr
Anskaffelser ved finansiell leasing (mill. kr):
mill. kr
Kjøp av tomt (mill. kr):
mill. kr
Eksisterende bygninger og anlegg (mill. kr):
mill. kr
Foretak:
31.12.
Bruttoinvesteringer totalt (mill. kr):
31.12.
Anskaffelser (mill. kr):
31.12.
Salg (mill. kr):
31.12.
Anskaffelser ved finansiell leasing (mill. kr):
31.12.
Kjøp av tomt (mill. kr):
31.12.
Eksisterende bygninger og anlegg (mill. kr):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 7

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2000 , 2001 , 2002 ,

Valgt 1 av totalt 9

Valgt 0 av totalt 1

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kun private foretak, statsforetak, statseide foretak, kommunal forretningsdrift og selvstendige kommuneforetak er med.

statistikkvariabel

Bruttoinvesteringer totalt (mill. kr)

Merverdiavgift er ikke inkludert.

Bruttoinvesteringer totalt (mill. kr)

Anskaffelser (inkludert påkostninger) fratrukket salg.

Anskaffelser (mill. kr)

Merverdiavgift er ikke inkludert.

Anskaffelser (mill. kr)

Nyinvesteringer (inkludert påkostninger) i fysiske driftsmidler

Salg (mill. kr)

Salg av fysiske driftsmidler (salg av tomt er ikke inkludert) Merverdiavgift er ikke inkludert.

Anskaffelser ved finansiell leasing (mill. kr)

Inkludert i tallet for anskaffelser av fysiske driftsmidler.

Kjøp av tomt (mill. kr)

Ikke inkludert i tallet for nyinvesteringer i fysiske driftsmidler. Merverdiavgift er ikke inkludert.

Eksisterende bygninger og anlegg (mill. kr)

Merverdiavgift er ikke inkludert.

Eksisterende bygninger og anlegg (mill. kr)

Investeringene gjelder brukte bygninger og anlegg, og er inkludert i tallet for nyinvesteringer i fysiske driftsmidler