Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen
03920: Hovedtall, etter næringsundergruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie) 1998 - 2008
Sist endret
07.12.2010
Kontakt
Kaja Sillerud Haugen, Statistisk sentralbyrå
+47 400 20 891
khs@ssb.no

Måleenhet
Foretak:
foretak
Produksjonsverdi (mill. kr):
mill. kr
Bearbeidingsverdi (mill. kr):
mill. kr
Totalt kjøp av varer og tjenester (mill. kr):
mill. kr
Kjøp av handelsvarer (mill. kr):
mill. kr
Bruttoinvesteringer (mill. kr):
mill. kr
Betalt til underleverandører (mill. kr):
mill. kr
Utgifter til langtidsleie og operasjonell leasing (mill. kr):
mill. kr
Referansetid
Foretak:
31.12.
Produksjonsverdi (mill. kr):
31.12.
Bearbeidingsverdi (mill. kr):
31.12.
Totalt kjøp av varer og tjenester (mill. kr):
31.12.
Kjøp av handelsvarer (mill. kr):
31.12.
Bruttoinvesteringer (mill. kr):
31.12.
Betalt til underleverandører (mill. kr):
31.12.
Utgifter til langtidsleie og operasjonell leasing (mill. kr):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
næring
Må velges *

Totalt 8 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 11 Valgte 1


Totalt 1 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Kun private foretak, statsforetak, statseide foretak, kommunal forretningsdrift og selvstendige kommuneforetak er med.
statistikkvariabel
Produksjonsverdi (mill. kr)
Merverdiavgift er ikke inkludert.
Bearbeidingsverdi (mill. kr)
Merverdiavgift er ikke inkludert.
Totalt kjøp av varer og tjenester (mill. kr)
Merverdiavgift er ikke inkludert.
Kjøp av handelsvarer (mill. kr)
Merverdiavgift er ikke inkludert.
Bruttoinvesteringer (mill. kr)
Merverdiavgift er ikke inkludert.
Betalt til underleverandører (mill. kr)
Merverdiavgift er ikke inkludert.
Utgifter til langtidsleie og operasjonell leasing (mill. kr)
Merverdiavgift er ikke inkludert.

Brukerveiledning for statistikkbanken