Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen

03920: Hovedtall, etter næringsundergruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie) 1998 - 2008

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1998 , 1999 , 2000 ,

Valgt 1 av totalt 11

Valgt 0 av totalt 1

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kun private foretak, statsforetak, statseide foretak, kommunal forretningsdrift og selvstendige kommuneforetak er med.

statistikkvariabel

Produksjonsverdi (mill. kr)

Merverdiavgift er ikke inkludert.

Bearbeidingsverdi (mill. kr)

Merverdiavgift er ikke inkludert.

Totalt kjøp av varer og tjenester (mill. kr)

Merverdiavgift er ikke inkludert.

Kjøp av handelsvarer (mill. kr)

Merverdiavgift er ikke inkludert.

Bruttoinvesteringer (mill. kr)

Merverdiavgift er ikke inkludert.

Betalt til underleverandører (mill. kr)

Merverdiavgift er ikke inkludert.

Utgifter til langtidsleie og operasjonell leasing (mill. kr)

Merverdiavgift er ikke inkludert.