Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen
03910: Investeringer, etter type anleggsmiddel og næringsundergruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie) 2000 - 2001
Sist endret
13.11.2003
Kontakt
Jakob Kalko, Statistisk sentralbyrå
+47 480 49 611
kaj@ssb.no

Maria Asuncion Campechano, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 421
mca@ssb.no

Måleenhet
Foretak:
foretak
Investeringer totalt (mill. kr):
mill. kr
Maskiner, verktøy, redskap og inventar (mill. kr):
mill. kr
Transportmidler (mill. kr):
mill. kr
Bygninger og anlegg (mill. kr):
mill. kr
Referansetid
Foretak:
31.12.
Investeringer totalt (mill. kr):
31.12.
Maskiner, verktøy, redskap og inventar (mill. kr):
31.12.
Transportmidler (mill. kr):
31.12.
Bygninger og anlegg (mill. kr):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
næring
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Tallene er eksklusive 70.201 Borettslag og 74.150 Management-Holdingselskaper.
statistikkvariabel
Investeringer totalt (mill. kr)
Merverdiavgift er ikke inkludert.
Maskiner, verktøy, redskap og inventar (mill. kr)
Anleggsmidler inngår i gruppen: Maskiner, verktøy, redskap og inventar. Merverdiavgift er ikke inkludert.
Transportmidler (mill. kr)
Anleggsmidler inngår i gruppen: Maskiner, verktøy, redskap og inventar. Merverdiavgift er ikke inkludert.
Bygninger og anlegg (mill. kr)
Merverdiavgift er ikke inkludert.

Brukerveiledning for statistikkbanken