Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen

03910: Investeringer, etter type anleggsmiddel og næringsundergruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie) 2000 - 2001

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2


Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tallene er eksklusive 70.201 Borettslag og 74.150 Management-Holdingselskaper.

statistikkvariabel

Investeringer totalt (mill. kr)

Merverdiavgift er ikke inkludert.

Maskiner, verktøy, redskap og inventar (mill. kr)

Anleggsmidler inngår i gruppen: Maskiner, verktøy, redskap og inventar. Merverdiavgift er ikke inkludert.

Transportmidler (mill. kr)

Anleggsmidler inngår i gruppen: Maskiner, verktøy, redskap og inventar. Merverdiavgift er ikke inkludert.

Bygninger og anlegg (mill. kr)

Merverdiavgift er ikke inkludert.

Brukerveiledning for statistikkbanken