Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

03910: Investeringer, etter type anleggsmiddel og næringsundergruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie) 2000 - 2001

Jakob Kalko, Statistisk sentralbyrå
+47 480 49 611
Maria Asuncion Campechano, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 421
13.11.2003 10:00
Foretak:
foretak
Investeringer totalt (mill. kr):
mill. kr
Maskiner, verktøy, redskap og inventar (mill. kr):
mill. kr
Transportmidler (mill. kr):
mill. kr
Bygninger og anlegg (mill. kr):
mill. kr
Foretak:
31.12.
Investeringer totalt (mill. kr):
31.12.
Maskiner, verktøy, redskap og inventar (mill. kr):
31.12.
Transportmidler (mill. kr):
31.12.
Bygninger og anlegg (mill. kr):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tallene er eksklusive 70.201 Borettslag og 74.150 Management-Holdingselskaper.

statistikkvariabel

Investeringer totalt (mill. kr)

Merverdiavgift er ikke inkludert.

Maskiner, verktøy, redskap og inventar (mill. kr)

Anleggsmidler inngår i gruppen: Maskiner, verktøy, redskap og inventar. Merverdiavgift er ikke inkludert.

Transportmidler (mill. kr)

Anleggsmidler inngår i gruppen: Maskiner, verktøy, redskap og inventar. Merverdiavgift er ikke inkludert.

Bygninger og anlegg (mill. kr)

Merverdiavgift er ikke inkludert.