Sysselsetting blant innvandrere, registerbasert

Til toppen

03875: Sysselsatte førstegenerasjonsinnvandrere 16-74 år, etter næring (SN94) og landbakgrunn (avslutta serie) 2001K4 - 2005K4

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0-9 I alt medregnet uoppgitt , 01 Jordbruk, jakt og viltstell , 02 Skogbruk ,

Valgt 0 av totalt 63

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Vestlige land: Norden, Vest-Europa ellers, Nord-Amerika, Oseania. Ikke-vestlige land: Øst-Europa, Asia (inkl. Tyrkia), Afrika, Sør- og Mellom-Amerika.
.. indikerer for få sysselsatte førstegenerasjonsinnvandrere til at SSB kan publisere tall for gruppen.