Sysselsetting blant innvandrere, registerbasert

03875: Sysselsatte førstegenerasjonsinnvandrere 16-74 år, etter næring (SN94) og landbakgrunn (avslutta serie) 2001K4 - 2005K4
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

næring

Totalt 63 Valgte

Søk

landbakgrunn

Totalt 4 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
14.01.2011
Kontakt
Bjørn Olsen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 387
ols@ssb.no

Måleenhet
Sysselsatte personer:
personer
Sysselsatte personer (prosent):
prosent
Referansetid
Sysselsatte personer:
4. kvartal
Sysselsatte personer (prosent):
4. kvartal
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Vestlige land: Norden, Vest-Europa ellers, Nord-Amerika, Oseania. Ikke-vestlige land: Øst-Europa, Asia (inkl. Tyrkia), Afrika, Sør- og Mellom-Amerika.
.. indikerer for få sysselsatte førstegenerasjonsinnvandrere til at SSB kan publisere tall for gruppen.

Brukerveiledning for statistikkbanken