Sysselsetting blant innvandrere, registerbasert

03857: Sysselsatte førstegenerasjonsinnvandrere 16-74 år, etter kjønn og landbakgrunn (avslutta serie) 2001K4 - 2005K4
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

landbakgrunn

Totalt 246 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
03.03.2016
Kontakt
Bjørn Olsen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 387
ols@ssb.no

Måleenhet
Sysselsatte:
personer
Sysselsatte førstegenerasjonsinnvandrere i prosent av bosatte:
prosent
Referansetid
Sysselsatte:
Slutten av kvartalet
Sysselsatte førstegenerasjonsinnvandrere i prosent av bosatte:
Slutten av kvartalet
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

.. indikerer for få bosatte til at SSB kan publisere for gruppen.
landbakgrunn
Serbia og Montenegro
Endret navn 14. februar 2003 fra Jugoslavia til Serbia og Montenegro

Brukerveiledning for statistikkbanken