Sysselsetting blant innvandrere, registerbasert

Til toppen

03857: Sysselsatte førstegenerasjonsinnvandrere 16-74 år, etter kjønn og landbakgrunn (avslutta serie) 2001K4 - 2005K4

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. I alt , Befolkningen eksklusive innvandrere , Innvandrere i alt ,

Valgt 0 av totalt 246

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
.. indikerer for få bosatte til at SSB kan publisere for gruppen.

landbakgrunn

Serbia og Montenegro

Endret navn 14. februar 2003 fra Jugoslavia til Serbia og Montenegro