Kommunehelsetenesta

03809: Årsverk i helsestasjons- og skolehelsetenesta (K) (avslutta serie) 2002 - 2009
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 443 Valgte

Søk

utdanning

Totalt 9 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
09.07.2010
Kontakt
Trond Ekornrud, Statistisk sentralbyrå
+47 48 13 70 09
eko@ssb.no

Dag Ragnvald Abrahamsen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 546
dra@ssb.no

Måleenhet
Årsverk:
årsverk
Årsverk per 10 000 innbyggjarar:
per 10 000 innbyggjarar
Årsverk per 10 000 innbyggjarar 0-5 år:
per 10 000 innbyggjarar 0-5 år
Referansetid
Årsverk:
31.12.
Årsverk per 10 000 innbyggjarar:
31.12.
Årsverk per 10 000 innbyggjarar 0-5 år:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken