Kommunehelsetenesta

Til toppen
03808: Fysioterapeutårsverk i kommunehelsetenesta, etter virkeområde og avtaleform (K) (avslutta serie) 2002 - 2016
Sist endret
10.02.2020
Kontakt
Trond Ekornrud, Statistisk sentralbyrå
+47 48 13 70 09
eko@ssb.no

Dag Ragnvald Abrahamsen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 546
dra@ssb.no

Måleenhet
Fysioterapeutårsverk i kommunehelsetenesta:
årsverk
Fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggjarar:
per 10 000 innbyggjarar
Referansetid
Fysioterapeutårsverk i kommunehelsetenesta:
31.12.
Fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggjarar:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
virkeområde
avtaleform
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 15 Valgte 1


Totalt 518 Valgte 0

virkeområde

Totalt 8 Valgte 0

Valgfri variabel
avtaleform

Totalt 6 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.
virkeområde
Miljøretta helsevern
Frå og med 2016 er årsverka i miljøretta helsevern inkludert i anna førebyggjande arbeid.
Anna førebyggjande arbeid
Frå og med 2016 er årsverka i miljøretta helsevern inkludert i anna førebyggjande arbeid.

Brukerveiledning for statistikkbanken