Kommunehelsetenesta

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

03807: Legeårsverk i kommunehelsetenesta, etter virkeområde og avtaleform (K) (avslutta serie) 2002 - 2016

Trond Ekornrud, Statistisk sentralbyrå
+47 48 13 70 09
Dag Ragnvald Abrahamsen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 546
10.02.2020 08:00
Legeårsverk i kommunehelsetenesta:
årsverk
Legeårsverk per 10 000 innbyggjarar:
per 10 000 innbyggjarar
Legeårsverk i kommunehelsetenesta:
31.12.
Legeårsverk per 10 000 innbyggjarar:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2002 , 2003 , 2004 ,

Valgt 1 av totalt 15

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0101 Halden (-2019) , 0102 Sarpsborg (-1991) , 0103 Fredrikstad (-1993) ,

Valgt 0 av totalt 517

Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

avtaleform

F.o.m. 2001 årgangen er kommunalt tilsette fastlegar og kommunalt tilsette legar med samfunnsmedisinske oppgåver slått saman i spørjeskjemaet.

virkeområde

Miljøretta helsevern

Frå og med 2016 er årsverka i miljøretta helsevern inkludert i anna førebyggjande arbeid.

Anna førebyggjande arbeid

Frå og med 2016 er årsverka i miljøretta helsevern inkludert i anna førebyggjande arbeid.