Kommunehelsetenesta

Til toppen

03807: Legeårsverk i kommunehelsetenesta, etter virkeområde og avtaleform (K) (avslutta serie) 2002 - 2016

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2002 , 2003 , 2004 ,

Valgt 1 av totalt 15

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0101 Halden (-2019) , 0102 Sarpsborg (-1991) , 0103 Fredrikstad (-1993) ,

Valgt 0 av totalt 517

Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

avtaleform

F.o.m. 2001 årgangen er kommunalt tilsette fastlegar og kommunalt tilsette legar med samfunnsmedisinske oppgåver slått saman i spørjeskjemaet.

virkeområde

Miljøretta helsevern

Frå og med 2016 er årsverka i miljøretta helsevern inkludert i anna førebyggjande arbeid.

Anna førebyggjande arbeid

Frå og med 2016 er årsverka i miljøretta helsevern inkludert i anna førebyggjande arbeid.