Til toppen
03771: Bygging og ombygging av skogsveier. Anleggsutgifter (1 000 kr) (F) 1950 - 2019
Sist endret
22.04.2020
Kontakt
Terje Olav Rundtom, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 371
teo@ssb.no

Måleenhet
Helårs bilveier og sommerbilveier:
1000 kr
Vinterbilveier og traktorveier:
1000 kr
Offentlige tilskudd til veibygging:
1000 kr
Referansetid
Helårs bilveier og sommerbilveier:
31.12.
Vinterbilveier og traktorveier:
31.12.
Offentlige tilskudd til veibygging:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 3 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 70 Valgte 1


Totalt 25 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Oppgave over veier som er bygd uten tilskudd fra det offentlige, kan i noen tilfeller ha mangler. Veiene tas med i statistikken det året de er ferdigstilte.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken