Ordreindeks for bygge- og anleggsvirksomhet (opphørt)

Til toppen

03761: Ordrestatistikk. Bygge- og anleggsvirksomhet. Ordrereserve. Verdiindeks, etter prosjektgruppe og distrikt (2010=100) (avslutta serie) 1992K1 - 2017K4

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
kvartal
Må velges *
region
Må velges *
prosjektgruppe
Må velges *

Valgt 1 av totalt 3

kvartal

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1992K1 , 1992K2 , 1992K3 ,

Valgt 1 av totalt 104


Valgt 0 av totalt 8

prosjektgruppe


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Ordrestatistikken er revidert tilbake til 4. kvartal 2002 i forbindelse med publisering av 2. kvartal 2003. Dette skyldes at Mesta er tatt med i beregningsgrunnlaget til ordrestatistikken.
Tall for 1. kv. 2014 er rettet 29. august 2014.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
statistikkvariabel: Endring i prosent fra kvartalet før , kvartal: 2012K4
Tall for Nordland, Troms og Finnmark, prosentendring fra kvartalet før, ble rettet 5.3.2013 kl 1530.

Brukerveiledning for statistikkbanken