Ordreindeks for bygge- og anleggsvirksomhet (opphørt)

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

03761: Ordrestatistikk. Bygge- og anleggsvirksomhet. Ordrereserve. Verdiindeks, etter prosjektgruppe og distrikt (2010=100) (avslutta serie) 1992K1 - 2017K4

Hege Raaberg Bekkevold, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 416
Mona Takle, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 412
22.02.2018 08:00
Ordrereserve. Verdiindeks:
indeks
Endring i prosent fra samme kvartalet året før:
prosent
Endring i prosent fra kvartalet før:
prosent
Ordrereserve. Verdiindeks:
Utgangen av kvartalet
Endring i prosent fra samme kvartalet året før:
Utgangen av kvartalet
Endring i prosent fra kvartalet før:
Utgangen av kvartalet
Ordrereserve. Verdiindeks:
2010=100
Endring i prosent fra samme kvartalet året før:
2010=100
Endring i prosent fra kvartalet før:
2010=100
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1992K1 , 1992K2 , 1992K3 ,

Valgt 1 av totalt 104

Valgt 0 av totalt 8

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Ordrestatistikken er revidert tilbake til 4. kvartal 2002 i forbindelse med publisering av 2. kvartal 2003. Dette skyldes at Mesta er tatt med i beregningsgrunnlaget til ordrestatistikken.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.