Spesialisthelsetjenesten

03759: Ambulansetjenesten. Antall ambulanser, beredskapstimer, oppdrag og kjørte kilometer, etter helseforetak (avslutta serie) 1998 - 2010
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 38 Valgte

Søk

aktivitet Velg minst en verdi

Totalt 10 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 13 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
07.02.2018
Kontakt
Borgny Vold, Statistisk sentralbyrå
+47 48 07 81 08
bov@ssb.no

Måleenhet
Ambulansetjenester:
ambulansetjenester
Ambulansetjenester per 1 000 innbyggere:
per 1000 innbyggere
Referansetid
Ambulansetjenester:
31.12.
Ambulansetjenester per 1 000 innbyggere:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

I statistikken f.o.m. 1999 er kategori-inndelingen for ambulansene endret. Det skilles mellom ambulanser som er i døgnberedskap, ambulanser som er i beredskap deler av døgnet, samt reserve- og suppleringsambulanser. Denne endringen gjør det vanskelig å sammenligne tallene for 1999 og senere med tidligere statistikk, og det blir således et brudd i tidsserien. Ambulanser i drift inkluderer både døgnambulanser og ambulanser i drift deler av døgnet.
Fra og med 2007 ble Helse Sør RHF og Helse Øst RHF slått sammen til Helse Sør-Øst RHF.
år
2008
Tall for årgang 2008 ble rettet 07.02.2018

Brukerveiledning for statistikkbanken