Spesialisthelsetjenesten

Til toppen

03759: Ambulansetjenesten. Antall ambulanser, beredskapstimer, oppdrag og kjørte kilometer, etter helseforetak (avslutta serie) 1998 - 2010

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
aktivitet
Må velges *
region
Må velges *

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1998 , 1999 , 2000 ,

Valgt 1 av totalt 13

aktivitet

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Ambulansebiler i drift deler av døgnet , Ambulansebiler med døgnberedskap , Andre ambulansebiler ,

Valgt 0 av totalt 10

region

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. HELSEREGION SØR-ØST TOTALT , HELSEREGION ØST TOTALT , Oslo Universitetssykehus HF (2009-) ,

Valgt 0 av totalt 38

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

I statistikken f.o.m. 1999 er kategori-inndelingen for ambulansene endret. Det skilles mellom ambulanser som er i døgnberedskap, ambulanser som er i beredskap deler av døgnet, samt reserve- og suppleringsambulanser. Denne endringen gjør det vanskelig å sammenligne tallene for 1999 og senere med tidligere statistikk, og det blir således et brudd i tidsserien. Ambulanser i drift inkluderer både døgnambulanser og ambulanser i drift deler av døgnet.
Fra og med 2007 ble Helse Sør RHF og Helse Øst RHF slått sammen til Helse Sør-Øst RHF.
år
2008
Tall for årgang 2008 ble rettet 07.02.2018

Brukerveiledning for statistikkbanken