Spesialisthelsetjenesten

03745: Spesialisthelsetjenesten. Inntekter, etter inntektstype, funksjon og helseforetak 2002 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

region

Totalt 1 Valgte

Søk

inntektstype

Totalt 8 Valgte

Søk

funksjon

Totalt 12 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 17 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
24.06.2019
Kontakt
Emshaw Degife Gurmu, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 327
edg@ssb.no

Ingrid Myrset Hatlebakk, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 402
mhi@ssb.no

Måleenhet
Inntekter, løpende priser (mill. kr):
mill. kr
Inntekter, faste 1990-priser (mill. kr):
mill. kr
Endring fra fjoråret (prosent):
prosent
Referansetid
Inntekter, løpende priser (mill. kr):
31.12.
Inntekter, faste 1990-priser (mill. kr):
31.12.
Endring fra fjoråret (prosent):
31.12.
Pristype
Inntekter, løpende priser (mill. kr):
Løpende priser
Inntekter, faste 1990-priser (mill. kr):
Faste priser
Basisperiode
Inntekter, faste 1990-priser (mill. kr):
1990
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Driftsinntekter for hele landet inkluderer statlige helseforetak (HF/RHF) og private helse institusjoner innen spesialisthelsetjenesten. I regionstall inngår de statlige helseforetak og kun private med driftsavtale. Driftsinntekter på regions- og landsnivå er justert for gjestepasient inntekter og intern handel mellom helseforetakene, og overføringer fra helseforetak til de private.
Lab/røntgen publiseres som egen funksjon fra og med 2009.
I 2015 publiseres kun private foretak med oppdragsdokument som 'private med driftsavtale'. Disse inngår i regionstallene til Helseregion Vest og Helseregion Sør-Øst. Øvrige private publiseres som 'private uten driftsavtale' og inngår ikke i regionstallene. Direkte sammenligning for berørte nivåer er derfor ikke mulig. Tabellen vil oppdateres.
Tallene i denne tabellen som ble publisert 22.06.2017, er revidert 28.06.2017.
Fra og med 2017 får helseforetakene fradrag for inngående mva, noe som fører til både lavere inntekter og kostnader enn tidligere, se artikkelen 'Lavere kostnader på grunn av momsfritak' .
Statistikk på institusjonsnivå publiseres ikke etter 2012. Ta kontakt med kontaktperson for statistikken dersom du har behov for institusjonstall.
statistikkvariabel: Inntekter, løpende priser (mill. kr) , region: Sykehuset Innlandet HF
Regnskapstall for Oppland sentralsykehus HF er ikke det endelige regnskapet.

Brukerveiledning for statistikkbanken