03744: Utferding av obligasjonar og sertifikat i utlandet, etter låntakarsektor (mill. kr) (avslutta serie) 1999M01 - 2012M03
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

verdipapirtype

Totalt 2 Valgte

Søk

sektor

Totalt 16 Valgte

Søk

måned Velg minst en verdi

Totalt 157 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
16.05.2012
Kontakt
Anne Frøberg, Statistisk sentralbyrå
+47 92 65 68 81
afn@ssb.no

Kim Vinter, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4371
kiv@ssb.no

Måleenhet
Emisjonar:
mill. kr
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Omfattar utferdingar som er rapporterte til Statistisk sentralbyrå. Omrekna etter gjennomsnittleg valutakurs (midtkurs) i månaden. Grunna nye tabeller som følgjer ny sektorinndeling frå og med 2012 vert ikkje tabellen, som følgjer gammal inndeling, oppdatert etter 1. kvartal 2012
Omfattar utferdingar som er rapporterte til Statistisk sentralbyrå. Omrekna etter gjennomsnittleg valutakurs (midtkurs) i månaden.
Tall fra og med januar til og med mars 2011 ble ved en feiltakelse publisert i hele kroner i stedet for hele millioner kroner. Tallene ble korrigert 9. mai kl.16.00

Brukerveiledning for statistikkbanken