Handelsflåten, norskregistrerte skip

Til toppen
03736: Norskregistrerte skip. Handelsflåten (avslutta serie) 2000 - 2006
Sist endret
07.05.2007
Kontakt
Terje Atle Gjertsen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5616
tgj@ssb.no

Måleenhet
Skip:
skip
Tonnasje (bruttotonn):
bruttotonn
Referansetid
Skip:
31.12.
Tonnasje (bruttotonn):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
register
eierskap
hjemsted
tonnasjegruppe
alder
skipstype
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 7 Valgte 1

register

Totalt 2 Valgte 0

Valgfri variabel
eierskap

Totalt 2 Valgte 0

Valgfri variabel
hjemsted

Totalt 70 Valgte 0

Valgfri variabel
tonnasjegruppe

Totalt 8 Valgte 0

Valgfri variabel
alder

Totalt 8 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 11 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken