Studieforbundenes opplæringsvirksomhet

03713: Kursaktivitet i regi av studieforbundene (kurstimer) (F) (avslutta serie) 2002 - 2010
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

region

Totalt 21 Valgte

Søk

studieforbund

Totalt 23 Valgte

Søk

emne

Totalt 11 Valgte

Søk

nivå Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

eksamen Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

kurstype Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
16.05.2011
Kontakt
Bente B. Fjeldbo, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5292
bfj@ssb.no

Måleenhet
Kurstimer:
timer
Referansetid
Kurstimer:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Grunnet ny lov om voksenopplæring og dermed endringer i rapportering av kurs fra studieforbundene, er tallene fra og med år 2010 ikke direkte sammenlignbare med tall fra tidligere år.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

Brukerveiledning for statistikkbanken