Harmonisert konsumprisindeks

Til toppen

03702: Harmonisert konsumprisindeks for Norge (2015=100) 1996 - 2021

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1996 , 1997 , 1998 ,

Valgt 1 av totalt 26

konsumgruppe


Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Enkelte prisindekser for tjenester som inngår i KPI er basert på estimerte verdier fra og med april 2020. Se mer detaljert informasjon i tabell 03013.

statistikkvariabel

Harmonisert konsumprisindeks

Vekter: Vektene er avrundet til 1 desimal. Fra januar 2011 er vektene i HKPI basert på Nasjonalregnskapet.

Brukerveiledning for statistikkbanken