Harmonisert konsumprisindeks

03702: Harmonisert konsumprisindeks for Norge (2015=100) 1996 - 2020
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

konsumgruppe

år Velg minst en verdi

Totalt 25 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
10.02.2020
Kontakt
Konsumprisindeksen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5200
konsumprisindeksen@ssb.no

Måleenhet
Harmonisert konsumprisindeks:
indeks
Harmonisert konsumprisindeks (vekter):
vekt
Basisperiode
Harmonisert konsumprisindeks:
2015
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

statistikkvariabel
Harmonisert konsumprisindeks
Vekter: Vektene er avrundet til 1 desimal. Fra januar 2011 er vektene i HKPI basert på Nasjonalregnskapet.

Brukerveiledning for statistikkbanken