Til toppen
03658: Utferding av obligasjonar og sertifikat i Noreg til pålydande verdi, etter låntakarsektor (mill. kr) (avslutta serie) 1999M01 - 2012M03
Sist endret
16.05.2012
Kontakt
Anne Frøberg, Statistisk sentralbyrå
+47 92 65 68 81
afn@ssb.no

Kim Vinter, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4371
kiv@ssb.no

Måleenhet
Emisjonar:
mill. kr
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
måned
Må velges *
verdipapirtype
sektor
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

måned
Må velges *

Totalt 157 Valgte 1


Totalt 2 Valgte 0

Valgfri variabel
sektor

Totalt 16 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Kjelde: Verdipapirsentralen. Grunna nye tabeller som følgjer ny sektorinndeling frå og med 2012 vert ikkje tabellen, som følgjer gammal inndeling, oppdatert etter 1. kvartal 2012
Tall fra og med januar til og med mars 2011 ble ved en feiltakelse publisert i hele kroner i stedet for hele millioner kroner. Tallene ble korrigert 9. mai kl.16.00

Brukerveiledning for statistikkbanken