03642: Breibands-abonnement på Internett, etter overføringskapasitet (K) 2004K3 - 2019K3
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 359 Valgte

Søk

overføringskapasitet Velg minst en verdi

Totalt 22 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 59 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
13.12.2019
Kontakt
Bendik Hjelde Pay, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 26 31
bep@ssb.no

Yun Walther-Zhang, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 538
ywz@ssb.no

Måleenhet
Privatabonnement:
abonnement
Bedriftsabonnement:
abonnement
Referansetid
Privatabonnement:
Slutten av kvartalet
Bedriftsabonnement:
31.3, 30.6, 30.9, 31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Korrigerte tall for alle kvartalene fra 3. kvartal 2006 til og med 2. kvartal 2008 ble lagt ut 11.12.2008. Korrigeringene skyldes at mobile tilganger ikke lenger tas med i grunnlaget for statistikken.
Hastighetskategorier ble endret 1. kvartal 2017. Noen av de gamle hastighetskategoriene blir ikke lenger oppdatert.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken