Prisindeks for brukte boliger

03637: Selveierboliger. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris (kr) (F) (avslutta serie) 1991K1 - 2005K4
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

boligtype Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 60 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
27.09.2016
Kontakt
Mona Takle, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 412
mta@ssb.no

Inger Jorun Monsrud, Statistisk sentralbyrå
+47 40811404
ijm@ssb.no

Måleenhet
Gjennomsnittlig kvadratmeterpris:
kr
Referansetid
Gjennomsnittlig kvadratmeterpris:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Prisen er pr. kvadratmeter boligareal (BOA). Presis def. finnes i NS 3940.
Frem til og med 4. kvartal 2001 ble prisene regnet ut pr. kvadratmeter bruksareal (BRA). Priser fra før og etter denne omleggingen er derfor ikke direkte sammenlignbare.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

Brukerveiledning for statistikkbanken