Prisindeks for brukte boliger

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

03637: Selveierboliger. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris (kr) (F) (avslutta serie) 1991K1 - 2005K4

Mona Takle, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 412
Inger Jorun Monsrud, Statistisk sentralbyrå
+47 40811404
27.09.2016 08:00
Gjennomsnittlig kvadratmeterpris:
kr
Gjennomsnittlig kvadratmeterpris:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1991K1 , 1991K2 , 1991K3 ,

Valgt 1 av totalt 60

Må velges

Valgt 0 av totalt 3

Må velges

Valgt 0 av totalt 3

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Prisen er pr. kvadratmeter boligareal (BOA). Presis def. finnes i NS 3940.
Frem til og med 4. kvartal 2001 ble prisene regnet ut pr. kvadratmeter bruksareal (BRA). Priser fra før og etter denne omleggingen er derfor ikke direkte sammenlignbare.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.