Prisindeks for brukte boliger

Til toppen

03637: Selveierboliger. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris (kr) (F) (avslutta serie) 1991K1 - 2005K4

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

kvartal

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1991K1 , 1991K2 , 1991K3 ,

Valgt 1 av totalt 60

Må velges *

Valgt 0 av totalt 3

Må velges *

Valgt 0 av totalt 3

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Prisen er pr. kvadratmeter boligareal (BOA). Presis def. finnes i NS 3940.
Frem til og med 4. kvartal 2001 ble prisene regnet ut pr. kvadratmeter bruksareal (BRA). Priser fra før og etter denne omleggingen er derfor ikke direkte sammenlignbare.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken