Lønn

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

03634: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i privat undervisning, etter næringshovedgruppe (avslutta serie) 2002

Harald Lunde, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 313
Liv Tove Hytjan, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5443
02.05.2003 10:00
Ansatte med i undersøkelsen:
personer
Månedsfortjeneste i alt (kr):
kr
Utbetalt avtalt lønn (kr):
kr
Samlede tillegg (kr):
kr
Overtidsgodtgjørelse (kr):
kr
Ansatte med i undersøkelsen:
1. oktober
Månedsfortjeneste i alt (kr):
1. oktober
Utbetalt avtalt lønn (kr):
1. oktober
Samlede tillegg (kr):
1. oktober
Overtidsgodtgjørelse (kr):
1. oktober
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 5

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Standard for næringsgruppering.