Antall arbeidsforhold og lønn

03633: Lønnsindekser, etter næring (SN2002) (2000=100) (avslutta serie) 1998K1 - 2008K4
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

næring Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 44 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
03.04.2009
Kontakt
Thomas Hagen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 320
tha@ssb.no

Bjørg Nesset Ekornhol, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 319
bne@ssb.no

Måleenhet
Indeks for gjennomsnittlig månedslønn:
indeks
Endring fra samme periode året før for gj. snittl. månedslønn (prosent):
prosent
Indeks for gjennomsnittlig avtalt lønn:
indeks
Endring fra samme periode året før, gj. snittl. avtalt lønn (prosent):
prosent
Referansetid
Indeks for gjennomsnittlig månedslønn:
31.03
Endring fra samme periode året før for gj. snittl. månedslønn (prosent):
31.03
Indeks for gjennomsnittlig avtalt lønn:
31.03
Endring fra samme periode året før, gj. snittl. avtalt lønn (prosent):
31.03
Basisperiode
Indeks for gjennomsnittlig månedslønn:
2000
Endring fra samme periode året før for gj. snittl. månedslønn (prosent):
2000
Indeks for gjennomsnittlig avtalt lønn:
2000
Endring fra samme periode året før, gj. snittl. avtalt lønn (prosent):
2000
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Månedslønn omfatter avtalt månedslønn, uregelmessige tillegg og bonus. Avtalt månedslønn ved utgangen av kvartalet. 4. kvartal 2008 er foreløpige tall. For Hotell- og restaurantvirksomhet er 2003=100.

Brukerveiledning for statistikkbanken