Antall arbeidsforhold og lønn

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

03633: Lønnsindekser, etter næring (SN2002) (2000=100) (avslutta serie) 1998K1 - 2008K4

Arbeidsmarked, Statistisk sentralbyrå
+47 62 88 50 00
03.04.2009 10:00
Indeks for gjennomsnittlig månedslønn:
indeks
Endring fra samme periode året før for gj. snittl. månedslønn (prosent):
prosent
Indeks for gjennomsnittlig avtalt lønn:
indeks
Endring fra samme periode året før, gj. snittl. avtalt lønn (prosent):
prosent
Indeks for gjennomsnittlig månedslønn:
31.03
Endring fra samme periode året før for gj. snittl. månedslønn (prosent):
31.03
Indeks for gjennomsnittlig avtalt lønn:
31.03
Endring fra samme periode året før, gj. snittl. avtalt lønn (prosent):
31.03
Indeks for gjennomsnittlig månedslønn:
2000
Endring fra samme periode året før for gj. snittl. månedslønn (prosent):
2000
Indeks for gjennomsnittlig avtalt lønn:
2000
Endring fra samme periode året før, gj. snittl. avtalt lønn (prosent):
2000
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 4

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1998K1 , 1998K2 , 1998K3 ,

Valgt 1 av totalt 44

Må velges

Valgt 0 av totalt 8

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Månedslønn omfatter avtalt månedslønn, uregelmessige tillegg og bonus. Avtalt månedslønn ved utgangen av kvartalet. 4. kvartal 2008 er foreløpige tall. For Hotell- og restaurantvirksomhet er 2003=100.