Antall arbeidsforhold og lønn

Til toppen

03633: Lønnsindekser, etter næring (SN2002) (2000=100) (avslutta serie) 1998K1 - 2008K4

Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1998K1 , 1998K2 , 1998K3 ,

Valgt 1 av totalt 44

Må velges

Valgt 0 av totalt 8

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Månedslønn omfatter avtalt månedslønn, uregelmessige tillegg og bonus. Avtalt månedslønn ved utgangen av kvartalet. 4. kvartal 2008 er foreløpige tall. For Hotell- og restaurantvirksomhet er 2003=100.