Foreldrebetaling i barnehagar

Til toppen

03632: Egenbetaling i barnehager. Nivåtall (K) (avslutta serie) 2003H1 - 2006H2

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0104 Moss (-2019) , 0106 Fredrikstad (1994-2019) , 0125 Eidsberg (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 109

Må velges

Valgt 0 av totalt 3

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Utvalgsundersøkelse som dekker 109 av landets kommuner. På bakgrunn av svært ulike betalingssystemer i kommunene er det valgt å måle betalingssatser for barn over 3 år for 3 ulike punkter for husholdningenes inntekt. Målepunktene det er beregnet betalingssatser for er husholdninger med samlet bruttoinntekt lik 250 000, 375 000 og 500 000 kroner. Betalingssatsene som er beregnet for disse målepunktene vil ha begrenset gyldighet for andre inntektesnivåer. Det er månedssats eksklusive kostpenger som er målt. I mai publiseres tall per 15 januar og i november publiseres tall per 15 august.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.