Foreldrebetaling i barnehagar

03632: Egenbetaling i barnehager. Nivåtall (K) (avslutta serie) 2003H1 - 2006H2
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 109 Valgte

Søk

hushaldets samla bruttoinntekt Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

halvår Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
01.11.2006
Kontakt
Camilla Rochlenge, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 372
car@ssb.no

Måleenhet
Husholdningenes egenbetaling i kommunale barnehager for barn over 3 år (kr):
kr
Betalingsmåneder i året:
måneder per år
Referansetid
Husholdningenes egenbetaling i kommunale barnehager for barn over 3 år (kr):
15. januar og 15. august
Betalingsmåneder i året:
15. januar og 15. august
Pristype
Husholdningenes egenbetaling i kommunale barnehager for barn over 3 år (kr):
Løpende priser
Betalingsmåneder i året:
Løpende priser
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Utvalgsundersøkelse som dekker 109 av landets kommuner. På bakgrunn av svært ulike betalingssystemer i kommunene er det valgt å måle betalingssatser for barn over 3 år for 3 ulike punkter for husholdningenes inntekt. Målepunktene det er beregnet betalingssatser for er husholdninger med samlet bruttoinntekt lik 250 000, 375 000 og 500 000 kroner. Betalingssatsene som er beregnet for disse målepunktene vil ha begrenset gyldighet for andre inntektesnivåer. Det er månedssats eksklusive kostpenger som er målt. I mai publiseres tall per 15 januar og i november publiseres tall per 15 august.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken