03618: Campingplassar. Kapasitet (F) 1998M01 - 2018M12
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 21 Valgte

Søk

måned Velg minst en verdi

Totalt 252 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
01.02.2019
Kontakt
Arild Krogh, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 390
akr@ssb.no

Måleenhet
Campingplassar:
campingplassar
Hytter/rom:
hytter/rom
Referansetid
Campingplassar:
Slutten av månaden
Hytter/rom:
Slutten av månaden
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tal for januar 2013 blei retta 7. mars 2013.
Tala for 2013 ikkje er samanliknbare med tidlegare tal.
Tal for juni 2018 blei retta 7. september 2018.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken