På grunn av vedlikehold vil ssb.no og statistikkbanken være utilgjengelig i perioden 17.00-19.00 lørdag 15. desember. Vi beklager ulempene dette måtte medføre.

03618: Campingplassar. Kapasitet (F) 1998M01 - 2018M10
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 21 Valgte

Søk

måned Velg minst en verdi

Totalt 250 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
07.12.2018
Kontakt
Arild Krogh, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5423
akr@ssb.no

Måleenhet
Campingplassar:
campingplassar
Hytter/rom:
hytter/rom
Referansetid
Campingplassar:
Slutten av månaden
Hytter/rom:
Slutten av månaden
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tal for januar 2013 blei retta 7. mars 2013.
Tala for 2013 ikkje er samanliknbare med tidlegare tal.
Tal for juni 2018 blei retta 7. september 2018.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken