Registrerte jegere

03440: Jegere, etter kjønn og alder (F) 2001-2002 - 2016-2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

region

Totalt 23 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 2 Valgte

Søk

alder

Totalt 7 Valgte

Søk

intervall (år) Velg minst en verdi

Totalt 15 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
04.04.2017
Kontakt
Hanne Berit Haanæs, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5238
hbh@ssb.no

Måleenhet
Registrerte personer:
personer
Betalt jegeravgift:
personer
Bestått jegerprøven:
personer
Bestått jegerprøven og betalt:
personer
Referansetid
Registrerte personer:
1. april
Betalt jegeravgift:
1. april
Bestått jegerprøven:
1. april
Bestått jegerprøven og betalt:
1. april
Målemetode
Registrerte personer:
Forløp (periodesum)
Betalt jegeravgift:
Forløp (periodesum)
Bestått jegerprøven:
Forløp (periodesum)
Bestått jegerprøven og betalt:
Forløp (periodesum)
Kalenderjustert
Registrerte personer:
Nei
Betalt jegeravgift:
Nei
Bestått jegerprøven:
Nei
Bestått jegerprøven og betalt:
Nei
Sesongjustert
Registrerte personer:
Nei
Betalt jegeravgift:
Nei
Bestått jegerprøven:
Nei
Bestått jegerprøven og betalt:
Nei
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

X
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

Brukerveiledning for statistikkbanken