Registrerte jegere

Til toppen

03440: Jegere, etter kjønn og alder (F) 2001-2002 - 2019-2020

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
intervall (år)
Må velges *
region
kjønn
alder

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 4

intervall (år)

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2001-2002 , 2002-2003 , 2003-2004 ,

Valgt 1 av totalt 18

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 30 Viken , 01 Østfold (-2019) , 02 Akershus (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 29

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 2

Valgfri variabel

alder


Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

X
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

Brukerveiledning for statistikkbanken