Konsumprisindeksen

Til toppen

03362: Konsumprisindeks for varer og tjenester, etter leveringssektor (1998=100) (avslutta serie) 1979M01 - 2015M12

Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1979M01 , 1979M02 , 1979M03 ,

Valgt 1 av totalt 444

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Jordbruksvarer , Jordbruksvarer, mindre bearbeidde , Jordbruksvarer, mer bearbeidde ,

Valgt 0 av totalt 15

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Denne tabellen blir ikke lengre oppdatert. Se tabell 11117 for nye tall.