Konsumprisindeksen

Til toppen
03362: Konsumprisindeks for varer og tjenester, etter leveringssektor (1998=100) (avslutta serie) 1979M01 - 2015M12
Sist endret
11.01.2016
Kontakt
Konsumprisindeksen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5200
konsumprisindeksen@ssb.no

Måleenhet
Konsumprisindeksen (1998=100):
indeks
Månedsendring (prosent):
prosent
12-måneders endring (prosent):
prosent
Konsumprisindeksen. Vekter:
vekt
Referansetid
Konsumprisindeksen (1998=100):
15. i måneden
Månedsendring (prosent):
15. hver måned
12-måneders endring (prosent):
15. hver måned
Konsumprisindeksen. Vekter:
Gjelder for kalenderåret
Basisperiode
Konsumprisindeksen (1998=100):
1998
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
måned
Må velges *
sektor
Må velges *
Må velges *

Totalt 4 Valgte 1

måned
Må velges *

Totalt 444 Valgte 1

sektor
Må velges *

Totalt 15 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Denne tabellen blir ikke lengre oppdatert. Se tabell 11117 for nye tall.

Brukerveiledning for statistikkbanken