Folke- og boligtellingen, sysselsetting og utdanning (opphørt)

03355: Personer 16-74 år sysselsatt minst 100 timer i året, etter arbeidssted, arbeidstid i året, kjønn og alder (K) (B) (avslutta serie) 2001
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

region

Totalt 444 Valgte

Søk

avtalt arbeidstid

Totalt 4 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 2 Valgte

Søk

alder

Totalt 6 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
16.01.2003
Kontakt
Harald Utne, Statistisk sentralbyrå
+47 21 09 47 84
hut@ssb.no

Even Høydahl, Statistisk sentralbyrå
+47 957 77 906
eve@ssb.no

Måleenhet
Sysselsatt minst 100 timer i året:
personer
Referansetid
Sysselsatt minst 100 timer i året:
03.11.2001
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken