Gardsbruk, jordbruksareal og husdyr

Til toppen
03313: Jordbruksbedrifter, etter jordbruksareal i drift (F) 1969 - 2019
Sist endret
12.02.2020
Kontakt
Berit Bjørlo, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 376
bbj@ssb.no

Anne Snellingen Bye, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 377
asb@ssb.no

Måleenhet
Jordbruksbedrifter:
jordbruksbedrifter
Referansetid
Jordbruksbedrifter:
01.06.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
jordbruksareal i drift
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 24 Valgte 1


Totalt 25 Valgte 0

Valgfri variabel
jordbruksareal i drift

Totalt 7 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Førebelse tal for 2019.
Før 1999: Omfattar jordbruksbedrifter med minst 5 dekar jordbruksareal i drift. F.o.m. 1999: Omfattar også jordbruksbedrifter med mindre enn 5 dekar jordbruksareal i drift, i hovudsak samdrifter og hagebruk.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
jordbruksareal i drift
- 49 dekar
Omfattar óg samdrifter med mjølkeproduksjon og jordbruksbedrifter med hagebruk

Brukerveiledning for statistikkbanken