Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester

03299: Årsverk i omsorgstjenestene, etter utdanning, skjemabasert (K) (avslutta serie) 1994 - 2002
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 359 Valgte

Søk

personellets utdanning

Totalt 19 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
22.09.2009
Kontakt
Dag Ragnvald Abrahamsen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 546
dra@ssb.no

Brith Sundby, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4549
bsu@ssb.no

Måleenhet
Årsverk:
årsverk
Referansetid
Årsverk:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
personellets utdanning
Årsverk i kommunehelse- og pleie- og omsorgstjenesten og personellets utdanning.
personellets utdanning
Annet personell i brukerrettet tjeneste
Personell i brukerrettet tjeneste inneholder flere kategorier, bl.a. sosionom, barnevernspedagog, miljøterapeut, barne- og ungdomsarbeider og omsorgsarbeider

Brukerveiledning for statistikkbanken