03210: Nye foretak, unntatt offentlig forvaltning og primærnæringene, etter næring (SN94), organisasjonsform, nyetablering/eierskifte (K) (avslutta serie) 2001K1 - 2008K4
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 359 Valgte

Søk

næring

Totalt 62 Valgte

Søk

organisasjonsform

Totalt 37 Valgte

Søk

nyetablering/eierskifte Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

kvartal (u) Velg minst en verdi

Totalt 32 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
27.02.2009
Kontakt
Ghazala Naz, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 503
naz@ssb.no

Måleenhet
Nye foretak:
foretak
Referansetid
Nye foretak:
Kvartal
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken