Folke- og boligtellingen, boliger (opphørt)

03179: Personer i privatboliger, etter alder, boligens byggeår og bygningstype (K) (B) (avslutta serie) 2001
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

region

Totalt 438 Valgte

Søk

alder

Totalt 7 Valgte

Søk

byggeår

Totalt 3 Valgte

Søk

bygningstype

Totalt 5 Valgte

Søk

enkeltår Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
24.10.2002
Kontakt
Even Høydahl, Statistisk sentralbyrå
+47 957 77 906
eve@ssb.no

Måleenhet
Bosatte:
personer
Referansetid
Bosatte:
03.11.2001
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Alle ett-tall og to-tall i tabellen er endret til '0' eller '3' for å ivareta personvernet.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken