Til toppen
03175: Eksisterende bygningsmasse. Boligbygg, etter bygningstype (F) 2001 - 2020
Sist endret
20.02.2020
Kontakt
Jens Mathiesen, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 13 98
jma@ssb.no

Mona Takle, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 412
mta@ssb.no

Måleenhet
Eksisterende bygninger:
bygninger
Referansetid
Eksisterende bygninger:
01.01.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
bygningstype
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 20 Valgte 1


Totalt 34 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 5 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.
år
2014
Fylkestall for tomannsbolig er rettet 20.8.2014.

Brukerveiledning for statistikkbanken